Zentrale

LebensWelt gGmbH
Maxstr. 3a
13347 Berlin
Tel.: 030 61 62 56 01
Fax: 030 61 62 56 26
info@lebenswelt-berlin.de

 

Veröffentlichungen

Sie interessieren sich für Veröffentlichungen von LebensWelt? Gerne senden wir Ihnen diese gegen Rechnung zu. Bestellen Sie per E-Mail unter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oder nutzen Sie unser Bestellformular:

Bestellung de

 

lw_Buecher_01158 sayfa  EUR 4,00

posta ücreti hariç

 

Giderek daha fazla sayıda yabancı aile ‘yerinde (seyyar)’ yardım hizmetleri talep etmektedir. Burada iki unsur önemli bir rol oynamaktadır: Bir yandan göçmen ailelerin yapısında yaşanan değişim, diğer yandan sosyal hizmetlerdeki kültürlerarası açılım.

lw_Buecher_02132 sayfa  EUR 4,00

posta ücreti hariç

 

Özellikle 90’lı yılların başından bu yana şiddet olayları artık önemsiz bir olgu olmaktan çıkmış, giderek toplumsal dikkatin merkezine oturmuştur.

lw_Buecher_03100 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç
Kültürlerarası bağlamda gençlik yardımı farklı yaşam dünyaları ve farklı değer sistemleri arasında bir aracı olarak anlaşılır. Dil edinimi ve dil yetisinin gelişimi (dil yeterliliği), günlük yaşamın üstesinden gelmenin ve toplumsal katılımın önemli bir anahtarıdır.

lw_Buecher_04134 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç
Göç ve entegrasyon, nesilleri aşan aile süreçleridir. Bunlar siyasetin ve yaşamın her alanını ilgilendirirler. Sosyal saha yönelimi, insanların, özellikle göçmen kökenlilerin farklı yaşam düzenlerini ele alır.

lw_Buecher_05122 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç
Çocuk sağlığı ve mutluluğunun tehlike altında olduğu durumlarda üstlenilen koruma görevi çerçevesinde çocuğun mevcut güvenliğini kültürlerarası bağlamda sorumluluk bilinci dahilinde değerlendirebilmesi ve ailenin durumu değiştirme istek ve becerisinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için, uzman personelin özel bir dikkat göstermesi, aileye hızlı ve uygun bir biçimde ulaşması gerekir.

lw_Buecher_06120 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç
Hartmut Kupfer

Sosyokültürel açıdan yapılan değerlendirmeler

Çocukların dili öğrenmesi bu kitapta, bireysel olarak gösterilen bir çaba değil, çocukların aktif, çok katmanlı bir iletişim içerisinde bulunan öğrenme topluluklarına dahil edilmelerinin bir sonucu olarak ele alınmaktadır.

lw_Buecher_07120 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç
Anke Eminli / Jens Gräbener

Uygulama kitabı
Aile yardımı alanında çalışan uzman personel, artan bir sıklıkla ailelerde ruhsal hastalığı bulunan kişilerle karşılaşmaktadır. Çoğu zaman daha hizmetin başında mevcut bir ruhsal sorunun varlığı bilinir, ancak kimi zaman yardım sürecinde ilgili ailenin fertlerinden birinde ya da birkaçında ruhsal hastalık bulunduğu şüphesi ortaya çıkar.

lw_Buecher_08110 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç


Christiane Aurich, Idil Lacin, Barbara Severin, Osman Sönmezcicek-Akman, Sahibe Yolci


Dayanma gücü, kaynakları harekete geçirme ve eylem arasındaki dengeyi sağlamak, aile yardımı ve uzman personeli ve eğitim yardımı alanında çalışan diğer personel için kolay olmayan bir görevdir.

lw_Buecher_09148 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç


Hartmut Davin

 

LebensWelt’te kalite gelişiminin temel taşları
«Kültürlerarası kalite» nasıl oluşturulabilir? Bu ciltte (kültürlerarası) kalitenin nasıl anlaşıldığı tanımlanmakta ve kültürlerarası bağlamda hangi taleplerin çalışmayı yönlendirdiği anlatılmaktadır.

lw_Buecher_10156 sayfa  EUR 4,00
posta ücreti hariç


Nalan Özenir ve diğer meslektaşları


LebensWelt 2002 yılından beri Alman-Fransız Gençlik Birliği (DFJW) ile işbirliği içerisinde düzenli olarak Berlin, Marsilya ve İzmir kentlerinde göç ve kültürlerarası yaklaşım konularında eğitim hizmetleri düzenlemektedir.

lw_Festschrift184 sayfa  EUR 6,95
posta ücreti hariç
 
10 Yıl LebensWelt başlığını taşıyan bu cilt LebensWelt kuruluşunun uygulamalarını, sosyal pedagojik aile yardımı ve sosyal pedagojik grup çalışması gibi kültürlerarası gençlik yardımının çeşitli hizmetlerini ve görev alanlarını ele almaktadır. Bu yayında ayrıca kültürlerarası yeterlik ve çalışma biçiminin yanı sıra, kültürlerarası açılım konuları hakkında gerekli bilgiler ve değerlendirmeler sunulmakla birlikte, kültürlerarası kalite yönetiminin özellikleri de açıklanmaktadır.

schuberCilt koruyucu kap dahil, 10 Cilt!

39,- €  posta ücreti hariç

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.